Do metod diagnostyki obrazowej gruczołu piersiowego zalicza się badanie ultrasonograficzne, które może być uzupełnione badaniem z wykorzystaniem techniki kolorowego Dopplera, badanie mammograficzne i badanie z wykorzystaniem rezonansu magnetyczneg...