Ludzka gonadotropina kosmówkowa (human chorione gonadothropin – hCG) jest wydzielana przez syncytiotrofoblast w czasie ciąży. W organizmie ludzkim występują dwie formy hCG – α i β.
Ludzka gonadotropina kosmówkowa (human chorione gonadothropi...