Perimenopauza obejmuje okres przed, w trakcie i po menopauzie. Długość tego okresu jest różna. Zwykle trwa około 7 lat, rozpoczynając się spadkiem funkcji jajników po 40 roku życia a kończy się po upływie roku od ostatniego krwawienia miesięcznego...