U pacjentek chorych na cukrzycę pożądane jest, aby skuteczna metoda antykoncepcji była stosowana aż do momentu planowanej ciąży, tak aby poziom glikemii w chwili poczęcia był jak najbardziej znormalizowany.
U pacjentek chorych na cukrzycę ...