Nefropatia cukrzycowa jest późnym powikłaniem cukrzycy pod postacią zaburzeń funkcji nerek, objawiającym się białkomoczem (>0,5g/dobę), obniżonym klirensem kłębuszkowym oraz podwyższonym ciśnieniem tętniczym i prowadzącym do niewydolności nere...