Bezobjawowa bakteriuria charakteryzuje się obecnością bakterii w odpowiednim, wynoszącym co najmniej 105, mianie w dwóch odrębnie pobranych próbkach moczu przy braku dolegliwości ze strony układu moczowego.
Bezobjawowa bakteriuria charaktery...