Trzy elementy: podwzgórze, przysadka mózgowa oraz gruczoły dokrewne obwodowe tworzą układ działający na zasadzie ujemnych sprzężeń zwrotnych.
Trzy elementy: podwzgórze, przysadka mózgowa oraz gruczoły dokrewne obwodowe tworzą układ działając...