Artykuł poświęcony aktualnym poglądom dotyczącym chorób tarczycy u kobiet ciężarnych. Stanowi przegląd najczęstszych patologii tarczycy dotyczących ciężarnych z uwzględnieniem aktualnej wiedzy z dziedziny immunologii chorób tarczycy oraz najnowszy...