Spośród wielu czynników ryzyka raka szyjki macicy, takich jak wczesne rozpoczęcie życia płciowego, wiek, nikotynizm, duża liczba porodów, czynnik genetyczny czy promiskuityzm seksualny, zdecydowanie na plan pierwszy wysuwa się czynnik infekcyjny, ...