Dotyczy to jednak grupy poddanej szczepieniom ochronnym. Problem efektywnej profilaktyki wtórnej, dobrze zaplanowanego i zrealizowanego programu wczesnego wykrywania zmian dysplastycznych szyjki macicy pozostaje nadal nierozwiązany. W gestii lekar...