Poród polega na wydaleniu wszystkich elementów jaja płodowego: płodu, płynu owodniowego i popłodu z macicy. Czynnikami zwiastującymi poród są:
– obniżenie dna macicy – dno macicy w 36 tygodniu osiąga łuki żebrowe i na 3-4 tygodnie prz...