Czas trwania porodu
Okres porodu to czas, jaki upływa od początku skurczów rozwierających do urodzenia dziecka. Przeciętny czas jego trwania u pierwiastek wynosi 12 godzin, u wieloródek – 8 godzin. Poród zaczyna się w momencie wystąpienia r...