Wielu autorów podkreśla związek pomiędzy chorobami przenoszonymi drogą płciową a niepłodnością, tak w przypadku czynnika kobiecego, jak i męskiego. Niepłodność uważana jest za chorobę społeczną, a skala tego problemu wydaje się wciąż narastać. We...