Różyczka wrodzona – Congenital Rubella Syndrome (CRS) została opisana po raz pierwszy w 1941 roku przez australijskiego okulistę Gregg’a. Zespół różyczki wrodzonej obejmuje wady wrodzone i uszkodzenia narządowe. Różyczka wrodzona – Congenital Rub...