Terapia zespołu policystycznych jajników jest złożona i zindywidualizowana. Obejmuje zarówno leczenie zachowawcze, jak i operacyjne. Niniejszy artykuł jest krótkim podsumowaniem postępowania w PCOS, z uwzględnieniem danych z ostatnich lat.
Zł...