Zespół Turnera jest jednostką kliniczna manifestujacą się charakterystycznymi zmianami fenotypu, niskorosłością oraz obecnością dysgenetycznych gonad, prowadzących do pierwotnego braku miesiączki, braku wtórnych cech płciowych i niepłodności.