Okres menopauzy doprowadza do szeregu zaburzeń narządowych, między innymi wpływa na wygląd i funkcjonowanie skóry. Płciowe hormony steroidowe oddziaływają na skórę poprzez szereg swoich receptorów, których liczba zależna jest od okolicy ciała. Na...