Niniejszy artykuł jest krótkim podsumowaniem złożonego wpływu hormonalnej terapii zastępczej na układ sercowo-naczyniowy u kobiet.
Pierwszym, dużym, prospektywnym badaniem klinicznym było badanie HERS. Grupę 2763 kobiet w wieku 67+/- 7 lat ra...