Na seksualność wieku menopauzalnego mają wpływ czynniki: kulturowe, społeczne, biologiczne i psychologiczne.
W XX wieku rewolucja obyczajowa, dowartościowująca ciało, seks, erotyzm, akceptację pozareprodukcyjnego znaczenia seksu, przyjemność ...