Nietrzymanie moczu według International Continence Society (ICS) to stan, w którym bezwiedne oddawanie moczu, stwierdzane obiektywnie, stanowi problem higieniczny i utrudnia kontakty międzyludzkie.
Na etiopatogenezę nietrzymania moczu skład...