Przy nieskuteczności technik behawioralnych, kinezyterapii lub farmakoterapii konieczne staje się zastosowanie leczenia chirurgicznego.
Operacje podpierające

Do operacji podpierających zaliczamy: plastykę przedniej i tylnej ścian...