Ryzyko wystąpienia powikłania porodu, jakim jest dystocja barkowa wynosi 2 przypadki na 100 porodów. To sytuacja położnicza, niosąca za sobą ogromne konsekwencje zarówno dla matki, jak i dla płodu, w wielu przypadkach przebiegająca dramatycznie. ...