Cholestaza ciężarnych jest jednostką chorobową, której etiopatogeneza nie jest do końca poznana, niemożliwe jest zatem leczenie przyczynowe, a jedynie objawowe. Cholestaza ciężarnych jest chorobą wieloczynnikową, dotyczy głównie kobiet w III trym...