Zespół Downa (ang. Down’s syndrome, DS) jest zespołem wad wrodzonych związanych z wystąpieniem aneuploidii całego lub fragmentu chromosomu 21 [1].W około 95% przypadków stwierdza się obecność dodatkowego chromosomu 21, w 3-4% występuje tzw. tran...