Szerokie rozpowszechnienie wirusa, jego rola w etiopatogenezie raka szyjki macicy, głownie typów 16 i 18 oraz brak skutecznych metod leczenia zakażenia wirusem HPV były główną przyczyną prac mających na celu opracowanie szczepionki przeciwko wirus...