Artykuł prezentuje leksykon BI-RADS-MRI stworzony przez American College of Radiology dla ujednolicenia języka i kryteriów oceny piersi z wykorzystaniem MRI
Ostatnie lata przyniosły znaczny postęp w obrazowaniu piersi za pomocą rezonansu magn...