Artykuł przytacza argumenty za i przeciw przedoperacyjnej diagnostyce rezonansem magnetycznym raka piersi podnoszone w aktualnych publikacjach naukowych
Rak piersi pomimo postępów w diagnostyce i leczeniu należy do głównych przyczyn śmierteln...