Hormonalna terapia zastępcza (HTZ) polega na podawaniu estrogenów i progestagenów w taki sposób, aby utrzymać ich stężenie we krwi na poziomie uznawanym za fizjologiczny w okresie rozrodczym, w celu leczenia skutków ubocznych związanych z menopau...