Artykuł przedstawia pogląd na bezpieczeństwo stosowania chemioterapii podczas ciąży z uwzględnieniem poszczególnych okresów jej trwania oraz opisuje potencjalne ryzyko wystąpienia zaburzeń rozwoju wewnątrzmacicznego płodu będących następstwem lecz...