Artykuł przedstawia patofizjologię, aspekty kliniczne i terapeutyczne alloimmunologicznej małopłytkowości występującej u płodów i noworodków (FNAIT). FNAIT (fetal and neonatal alloimmune thrombocytopenia) – alloimmunologiczna małopłytkowość,...