Spożywany przez kobiety w ciąży alkohol jest powodem wad i zaburzeń rozwojowych płodu, znanych pod pojęciem poalkoholowego uszkodzenia płodu. Skutecznym sposobem ich zapobiegania jest wiedza i rozpowszechnianie informacji o szkodliwości picia wśró...