Artykuł przedstawia wpływ stosowania hormonalnej terapii zastępczej na występowanie nowotworów złośliwych w odniesieniu do badań klinicznych. Hormonalna terapia zastępcza jest przedmiotem licznych kontrowersji w środowisku medycznym, dzieląc je na...