Problem braku miesiączki (amenorrhea) dotyczy ok. 3 – 4 % kobiet [1,2]. Pod pojęciem amenorrhea kryje się zarówno pierwotny brak miesiączki (amenorrhea primaria) jak też wtórne zahamowanie miesiączki u kobiet wcześniej miesiączkujących prawidłowo ...