5 – 10% kobiet prezentuje na tyle nasilone dolegliwości, że można zakwalifikować je jako zespół napięcia przedmiesiączkowego (premenstrual syndrome – PMS). W 2007 roku Royal Coledge of Obstetricians and Gyneacologist (RCOG) stworzyło pierwsze wyt...