Artykuł prezentuje zasady powstawania oraz interpretacji obrazów elastograficznych. Przedstawia różne zastosowania i potencjalne kierunki rozwoju.
Badanie elastograficzne, zwane „palpacją przez obrazowanie”, jest nową metodą diagnostyki obraz...