W artykule tym przedstawiono kryteria WHO dla badań przesiewowych w nowotworach złośliwych. Omówiono bardziej szczegółowo trzy główne kryteria w odniesieniu do raka jajnika. W krótkim podsumowaniu spróbowano odpowiedzieć na pytanie „co utrudnia sk...