Artykuł podaje rodzaj i częstość występowania nowotworów ginekologicznych w ciąży. Zwraca uwagę na najważniejsze metody diagnostyczne w raku jajnika podczas ciąży oraz przedstawia leczenie kobiet. Podkreśla rolę leczenia oszczędzającego płodność –...