BRCA1 jest genem odpowiedzialnym za mechanizmy naprawcze DNA. Jego ekspresja lub brak ekspresji ma znaczenie w odpowiedzi nowotworu na chemioterapię czyniąc go wrażliwym lub opornym na leczenie.
Jakie są podstawowe leki skuteczne wobec raka ...