U ciężarnych z padaczką rzadko obserwuje się poważne komplikacje – donoszą badacze norwescy na łamach bieżącego wydania BJOG. Prezentują oni wyniki populacyjnego badania kohortowego, opartego na danych z norweskiego rejestru medycznego urodzeń z ...