Niewydolność cieśniowo- szyjkowa (łac. insufficientia cervicalis colli uteri, ang. cervical incompetence) jest powikłaniem ciąży, pierwszy raz opisanym już w 1658 roku. Definiowana jest jako niezdolność szyjki macicy do utrzymania ciąży do przewi...