Your browser does not support the video tag. Warszawa, 2011-02-24 Dienogest vs analogi (GnRH) w łagodzeniu dolegliwości w przebiegu endometriozy – prof. dr hab. Tomasz Paszkowski