Your browser does not support the video tag. Centrum dydaktyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, 2011-03-26 II Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii Akademii Medycznej w Warszawie
Szpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej Kiero...