Your browser does not support the video tag. Szpital Klniczny Dzieciątka Jezus w Warszawie, 2011-07-14 Videocast z dr n. med. Dorotą Bombą-Opoń nagrany w Szpitalu Klnicznym Dzieciątka Jezus w Warszawie