Your browser does not support the video tag. Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus w Warszawie, 2011-08-09 Videocast z prof. Piotrem Radziszewskim, nagrany w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus w Warszawie