Your browser does not support the video tag. Klinika Nowotworów Piersi, Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie, 2011-08-19 Videocast nagrany z dr n. med. Agnieszką Jagiełło – Gruszfeld w Klinice Nowotworów Piers...