Your browser does not support the video tag. IV Ogólnopolska Debata o Zdrowiu Seksualnym Polaków, hotel Marriott, 2011-11-23 Nagranie z prof. Krzysztofem Kulą zrealizowane podczas IV Ogólnopolskiej Debaty o Zdrowiu Seksualnym Polaków, hotel Marrio...