Your browser does not support the video tag. Oddział Klinicznego Położnictwa i Ginekologii, Szpital Bielański, Warszawa, 2012-01-03 Nagranie z prof. dr hab. n. med. Romualdem  Dębski, kierownikiem  Oddziału Klinicznego Położnictwa i  Ginekologii,...