Your browser does not support the video tag. Szpital Specjalistyczny św. Zofii w Warszawie, 2012-01-11 Dyrektor Specjalistycznego Szpitala Św, Zofii dr n. med. Wojciech Puzyna pozytywnie wypowiada się na temat rodzenia w wodzie.