Your browser does not support the video tag. Restauracja „Pod Gigantami”, Warszawa, 2012-05-17 O najnowszych strategiach diagnostyki i leczenia raka piersi z obecnością receptorów HER2 opowiada dr n. med. Ewa Szombara z Kliniki Nowotwo...