Your browser does not support the video tag. Klinika Ginekologii i Położnictwa Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, 2012-09-11 Europejskie Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom ostrzega: zbyt mała popularność  szczepień, ja...